جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ملاک انسانیت ماچیست؟

انسانیت انسان‌هابه
عین‌الانسان برمی‌گردد
وامام زمان(عج)هم
عین‌الانسان است🌱
وبرای رسیدن به مقام انسانیت
فقط بایدبه عین‌الانسان
رجوع کرد، همان‌طور که همه
وجودها ازنظروجودی به
عین‌الوجود یعنی خداوند رجوع
دارند ووجودشان راازحضرت حق
دارند.
به همین‌دلیل هم در دعاهایمان
می‌گوئیم:
خدایابرمامنت بگذاروقلب
امام‌زمان(عج)راازماراضی کن !

  • «وَامْنُنْ عَلَیْنا بِرِضاهُ» ☘️

خداوندبرای این که ما آدم شویم،
آدمیت مطلق راآفریده است،
پس هرکس که به امام زمان(عج)
نزدیک‌تراست،انسان‌تراست
وهر که ازاودورتراست، 🍀
ازانسانیت دورتر است و درواقع
آدم نیست، بلکه ظاهرش،
ظاهرآدم است،به همین‌دلیل است
که درروایات داریم “هرکه امام ندارد،
به مرگ جاهلیت مرده است، ” 🌿
یعنی درحقیقت انسان نیست
ودرقیامت به صورت انسان محشور
نمی‌شود.

💬ندبه های دلتنگی

تیم نویسندگان ناصر المهدی
تیم نویسندگان ناصر المهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *