جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مهدویت

در این بخش شما میتوانید که مطالب سایت را مشاهده کنید .

مهدویت

آرزوی یک عالم اهل سنت…

(ابن ابی الحدید) یک عالم بزرگاهل سنت است. هفت شعرداردکه به آن قصائدسبعه علویاتمی گویند که بسیارزیباست.☘️درنجف دورضریح امیرالمومنینودورحرم، همین شعرهای( ابن ابی الحدید)نوشته شده…اودرقصیده

خواندن
مهدویت

وَ یَکُرُّفِی رَجْعَتِکُمْ…

در مفاتیح دعایی درمورداعمالروزجمعه وجود داردکه می گوید:«سلام برمهدی وسلام براولاداو»ویا«سلام برمهدی و سلام بر۱۲مهدی پس ازمهدی»،….☘️ بعضی می گویند این مسئله یعنیامامان دیگردوباره برمی

خواندن