جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مراقب باشیم…

مابایدمراقب باشیم.
اوضاع خوبی نیست
وماهرچه به آخرالزمان
نزدیک ترمی شویم 🍀
فتنه هانیزبیشتر می شود.
فتنه تنهاسیاسی و نظامی نیست.
فتنه های عقایدی و فکری
وفرهنگی بسیارخطرناک تراز
فتنه های نظامی وسیاسی است🌿

💬سیدحسن نصرالله

تیم نویسندگان ناصر المهدی
تیم نویسندگان ناصر المهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *