جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محبوب خدا

گاهی وقت ها آدم هایی کہ خیلی
با شعورن طرف مقابلشون اگہ 70%
مقصره باشہ…🍂
خودشون30%…..
میگن آقا منم مقصر بودم
منم بی تقصیر نبودم
این تو؎ همہ ارتباطاتش
منصفانہ رفتار میکنہ🍁
اینطور نیست کہ بگہ
اگر اعتراف کنم
ضایع میشم
طرف پررو میشه…

اصلاً این نیست
چون میدونہ آبرو دست خداست🌼
چون میدونہ شخصیت و
عزت دست خداست🍃
بنابراین تو تمام ارتباطات
دنبال این هست کہ سهم کوتاهی
خودش رو پیدا کنہ…
و این بنده ها؎ اینجور؎ هستن
کہ محبوب خدا و بندگان میشن🌼
بزرگترین اشتباه یک آدم همینه
کہ ثابت کنہ اشتباه نداره…

💬استاد شجاعی

تیم نویسندگان ناصر المهدی
تیم نویسندگان ناصر المهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *