دسته‌بندی: مطالب ارسالی

مطالب ارسالی
ناصر المهدی

کودکان شهید غزه

حسین عبدی بازکن پنجره را، عطر خدا می‌آیدباز آواز قدوم شهدا می‌آیدبازکن پنجره را، تار نمانی هیهاتدر شب فتنه، گرفتار نمانی هیهاتبازکن پنجره را، نور

خواندن
مطالب ارسالی
ناصر المهدی

فلسطین من

فلسطین من فلسطین من! مظلومیتت تازگی ندارد حداقل نه برای وجدان‌ های بیدار. این همه سال ایستادگی‌ات اما وجدان‌های یخ زده را هم آب کرده.

خواندن
مطالب ارسالی
ناصر المهدی

احدی الحسنیین

احدی الحسنیین احدی الحسنیین یعنی اینکه مرگ در مرام ما نیست یا پیروز می شویم! یا شهید😍 اسقاطیل! ما پایان ناپذیریم. #الله_اکبر#ندای_غزه #طوفان_الاقصی #بیمارستان_المعمدانی

خواندن
مطالب ارسالی
ناصر المهدی

بلند شو بایست

بلند شو بایست بلندشو بایست! شانه‌هایت را خم نکن اکنون وقت عزاداری نیست وقت، وقت مبارزه ست! این اشک‌های تو این خون‌های من را به

خواندن